Užívateľ chat.oddych.sk súhlasí s tým, že nebude tento chat využívať na aktivity, ktoré by boli v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, alebo by boli v rozpore s morálnymi zásadami civilizovanej spoločnosti. Chat nebude používať spôsobom, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom poškodzovať ostatných užívateľov alebo prevádzkovateľa chatu. Nebude sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať narúšať funkčnosť systému, nebude propagovať konkurenčné služby a súhlasí s prípadným zobrazovaním reklamy na chat.oddych.sk. Za zverejnené príspevky si nebude nárokovať žiaden autorský honorár.
Prevádzkovateľ má právo zrušiť prístupové práva užívateľa, a to aj bez vysvetlenia dôvodu. Registrácia užívateľa bude automaticky zrušená 12 mesiacov od posledného prihlásenia užívateľa. Prevádzkovateľ má právo uchovávať informácie o registrovanom užívateľovi aj po zrušení jeho registrácie, a to na neobmedzenú dobu.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje zadané užívateľom pri registrácii tretej osobe. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah diskusie, ani nezodpovedá za porušovanie akýchkoľvek práv porušovaných užívateľmi. Prevádzkovateľ sa zrieka akýchkoľvek povinností voči používateľom alebo inej strane. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku trvalej prevádzky služby chat.oddych.sk. Nemusí vopred užívateľa upozorňovať na prerušenie alebo ukončenie prevádzky služby chat.oddych.sk. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek upraviť podmienky tejto zmluvy s používateľom a používateľ sa zaväzuje tieto podmienky naďalej dodržovať. V prípade, že s niektorou úpravou nesúhlasí, prestane službu chat.oddych.sk používať.